Utställningsresultat

Corinne och Isidor som precis blivit nominerad till panel Östkatten 2023-10-08


CH Isidor av Moltemyr (N)

Första uställningen. Elfborgskatten 2022-11-13

CAC

Andra utställningen. Västsvenska Kattklubben 2022-09-17

CAC

Tredje utställningen. Fräsets Kattklubb 2023-01-08

CAC - Champion!

Fjärde utställningen. Gestrica Kattklubb 2023-04-23

EX1, CACIB
Femte utställningen. Calmare Kattklubb 2023-07-09
EX2
Sjätte utställningen. Östkatten 2023-10-08
EX1, CACIB, NOMCH June Osborne av Moltemyr (N)


Första utställningen. Elfborgskatten 2022-11-13

CAC

Andra utställningen. Västsvenska Kattklubben 2022-09-17 

EX1, CAC

Tredje utställningen. Fräsets Kattklubb 2023-01-08

EX2

Fjärde utställningen. Gestrica Kattklubb 2023-04-23

CAC - Champion!

Femte utställningen. Calmare Kattklubb 2023-07-09
EX1, CAC